ryngrafy wykonane z dum? w polsce

Doceniaj?c niebezpieczn? codzienno?? stra?ackiej s?u?by, kierujemy swoj? propozycj? prosto do Was, oferuj?c nie tyle produkty, co symbole pomocne w tak trudnych czasach, i ?ci?le zwi?zane z nasz? polsk? tradycj? m.in.

 • plakiet? w formie tarczy ryngrafu historyczny symbol presti?u;
 • wyj?tkowy medalik ?w. Floriana;
 • r?aniec z osobistym Patronem;
 • odznaka plakieta ?w. Floriana krzy?.

Niech b?d? one pocz?tkiem Waszej dalszej podr?y, zaczynaj?c od Cz?stochowy, i dalej dzie? za dniem w ?yciowej drodze.

26. 04.2015r. - pomy?lna okoliczno?? aby osobi?cie po?wi?ci? symbol Swojego Patrona na Jasnej Grze a zarazem symbol jedno?ci ca?ej stra?ackiej rodziny.

Pozostaje odda? Pa?stwu cz??? za przywi?zanie do tradycji i wiary , a tak?e za s?u?b?, bez ktrej trudno wyobrazi? sobie funkcjonowanie miast i miasteczek.

Realizujemy zamwienia hurtowe na tyle elastycznie aby dopasowa? si? do indywidualnych wymogw - zapraszamy jeste?my gotowi do wsp?pracy

Ze stra?ackim pozdrowieniem Dariusz Ciszewski

ZDJ?CIE

NUMER

OPIS

F001A
F001B
Ryngraf z wizerunkiem ?w. Floriana - patronem stra?akw z motywem OSP
 • wykonany z mosi?dzu patynowanego
 • grawerowany
 • malowany r?cznie technik? malarstwa olejnego
 • posiada certyfikat r?cznego wykonania
 • opakowanie prezentowe - upominek gotowy do wr?czenia
 • wyst?puje w 2 wielko?ciach:
  • F001A 13 cm x 17 cm
  • F001B 25 cm x 31 cm
Uwaga - przy zamwieniu prosimy poda? tekst napisu w szarfach - wliczony w cen? ryngrafu (na zdj?ciach teksty w szarfach podane s? przyk?adowo)
Znakomitym uzupe?nieniem prezentu mo?e by? okazjonalny grawerunek na rewersie ryngrafu z dowoln? dedykacj? - (1,50 z? netto od znaku ) proponowane dedykacje przyk?ady grawerunku
W przypadku zainteresowania zakupem prosz? poda? :
 • konkretny symbol oraz wielko??
 • ewentualny tekst okazjonalnego grawerunku
 • przybli?ony termin realizacji zamwienia
 • tel. kontaktowy
Odpowiemy kompleksowo na zadane pytanie

F002A
F002B
Ryngraf z wizerunkiem ?w. Floriana - patronem stra?akw z motywem PSP
 • wykonany z mosi?dzu patynowanego
 • grawerowany
 • malowany r?cznie technik? malarstwa olejnego
 • posiada certyfikat r?cznego wykonania
 • opakowanie prezentowe - upominek gotowy do wr?czenia
 • wyst?puje w 2 wielko?ciach:
  • F002A 13 cm x 17 cm
  • F002B 25 cm x 31 cm
Uwaga - przy zamwieniu prosimy poda? tekst napisu w szarfach - wliczony w cen? ryngrafu (na zdj?ciach teksty w szarfach podane s? przyk?adowo)
Znakomitym uzupe?nieniem prezentu mo?e by? okazjonalny grawerunek na rewersie ryngrafu z dowoln? dedykacj? - (1,50 z? netto od znaku ) proponowane dedykacje przyk?ady grawerunku
W przypadku zainteresowania zakupem prosz? poda? :
 • konkretny symbol oraz wielko??
 • ewentualny tekst okazjonalnego grawerunku
 • przybli?ony termin realizacji zamwienia
 • tel. kontaktowy
Odpowiemy kompleksowo na zadane pytanie

F003
WYJ?TKOWY MEDALIK ?W. FLORIAN Niniejsza wyj?tkowo?? polega na tym i? medalik jest wiern? kopi? projektu z lat 40-tych, stworzonego na pro?b? polskich stra?akw, ktrzy wyemigrowali do Stanw Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego ?ycia. Obecno?? w Nowym ?wiecie przy jednoczesnej t?sknocie za opuszczon? Ojczyzn? skutkowa?y niecodziennym wykonaniem medalika, oraz specyficznym rewersem zawieraj?cym pro?b? skierowan? do ?w. Floriana w dwch j?zykach: angielskim St. Florian pray for Us oraz polskim ju? zamerykanizowanym - ?wi?ty Florianie mdl si? za Ns .
 • wizerunek - ?w. Florian
 • has?o - St. Florian pray for Us / ?wi?ty Florianie mdl si? za Ns
 • wielko?? - 1,6 cm x 2,5 cm
 • materia? - metal posrebrzany oksydowany
 • mocowanie - ?a?cuszek kulkowy ( stosowany do mocowania nie?miertelnikw wojskowych ) d?ugo?ci 12 cm daje mo?liwo?? zapi?cia medalika w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 5,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F004
ODZNAKA TARCZA ?W FLORIAN MOTYW OSP
 • wizerunek - ?w . Florian z motywem OSP
 • has?o - Zawsze Gotowi Bogu na Chwa?? Ludziom Na Po?ytek
 • wielko?? - 3,3 cm x 4,1 cm
 • materia? - mosi?dz wybijany z pe?nej matrycy z najdrobniejszymi szczeg?ami, motyw OSP ?ywica Poliestrowa
 • mocowanie - trzpie? gwintowany 3 mm zakr?cany nakr?tk?
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 14,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F005
ODZNAKA TARCZA ?W FLORIAN MOTYW PSP
 • wizerunek - ?w . Florian z motywem PSP
 • has?o - Zawsze Gotowi Bogu na Chwa?? Ludziom Na Po?ytek
 • wielko?? - 3,3 cm x 4,1 cm
 • materia? - mosi?dz wybijany z pe?nej matrycy z najdrobniejszymi szczeg?ami, motyw OSP ?ywica Poliestrowa
 • mocowanie - trzpie? gwintowany 3 mm zakr?cany nakr?tk?
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 14,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F006
ZNACZEK PINS ?W FLORIAN
 • wizerunek - Bardzo dobrej jako?ci znaczek z wizerunkiem ?w. Floriana
 • wielko?? - 1,8 cm x 2,1 cm
 • materia? - mosi?dz wybijany z pe?nej matrycy z najdrobniejszymi szczeg?ami
 • praktyczne zapi?cie/li>
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 7,00 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F007
ODZNAKA PLAKIETA ?W FLORIAN KRZY?
 • wizerunek - ?w. Florian
 • has?o - ?wi?ty Florianie Chro? Mnie
 • wielko?? - 2,5 cm x 2,5 cm
 • materia? - metal posrebrzany oksydowany
 • mocowanie - aletka - (w?s mosi??ny przystosowany do mocowania - na podobnej zasadzie mocowane s? orze?ki wojskowe )
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii .
Zamwienia detaliczne - 8,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F008
R?ANIEC DZIESI?TKA Z OSOBISTYM PATRONEM ?W. FLORIAN - szk?o szlifowane falsetowane
 • wizerunek - wyj?tkowy medalik ?w. Florian osobisty patron
  ??cznik - awers Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski
  rewers JPII - Papie? Polak
 • kolor - ognista czerwie?
 • d?ugo?? - 18 / 19 cm
 • materia? - koralik szk?o szlifowane falsetowane ?rednicy 10 mm / ?a?cuszek posrebrzany
 • mocowanie - miniaturowy karabi?czyk - daje mo?liwo?? zapi?cia r?a?ca w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Doskonale mie?ci si? w ma?ej kieszonce i portfelu - mo?na go wygodnie nosi? przy sobie, wozi? w samochodzie, zawiesi? w ulubionym miejscu, obdarowa? kogo? bliskiego.

Zamwienia detaliczne - 7,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F009
R?ANIEC DZIESI?TKA Z OSOBISTYM PATRONEM ?W. FLORIAN - szk?o szlifowane falsetowane
 • wizerunek - wyj?tkowy medalik ?w. Florian osobisty patron
  ??cznik - awers Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski
  rewers JPII - Papie? Polak
 • kolor - czer? grafitowa
 • d?ugo?? - 18 / 19 cm
 • materia? - koralik szk?o szlifowane falsetowane ?rednicy 10 mm / ?a?cuszek posrebrzany
 • mocowanie - miniaturowy karabi?czyk - daje mo?liwo?? zapi?cia r?a?ca w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Doskonale mie?ci si? w ma?ej kieszonce i portfelu - mo?na go wygodnie nosi? przy sobie, wozi? w samochodzie, zawiesi? w ulubionym miejscu, obdarowa? kogo? bliskiego.

Zamwienia detaliczne - 7,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F010
R?ANIEC DZIESI?TKA Z OSOBISTYM PATRONEM ?W. FLORIAN - drewno egzotyczne
 • wizerunek - wyj?tkowy medalik ?w. Florian osobisty patron
  ??cznik - awers Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski
  rewers JPII - Papie? Polak
 • kolor - ognista czerwie?
 • d?ugo?? - 20 cm
 • materia? - koralik - drewno egzotyczne ?rednicy 10 mm / ?a?cuszek posrebrzany
 • mocowanie - miniaturowy karabi?czyk - daje mo?liwo?? zapi?cia r?a?ca w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Doskonale mie?ci si? w ma?ej kieszonce i portfelu - mo?na go wygodnie nosi? przy sobie, wozi? w samochodzie, zawiesi? w ulubionym miejscu, obdarowa? kogo? bliskiego.

Zamwienia detaliczne - 9,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F011
R?ANIEC DZIESI?TKA Z OSOBISTYM PATRONEM ?W. FLORIAN - drewno egzotyczne
 • wizerunek - wyj?tkowy medalik ?w. Florian osobisty patron
  ??cznik - awers Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski
  rewers JPII - Papie? Polak
 • kolor - czer? grafitowa
 • d?ugo?? - 20 cm
 • materia? - koralik - drewno egzotyczne ?rednicy 10 mm / ?a?cuszek posrebrzany
 • mocowanie - miniaturowy karabi?czyk - daje mo?liwo?? zapi?cia r?a?ca w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Doskonale mie?ci si? w ma?ej kieszonce i portfelu - mo?na go wygodnie nosi? przy sobie, wozi? w samochodzie, zawiesi? w ulubionym miejscu, obdarowa? kogo? bliskiego.

Zamwienia detaliczne - 9,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F012
R?ANIEC DZIESI?TKA Z OSOBISTYM PATRONEM ?W. FLORIAN - kamie? hematyt
 • wizerunek - wyj?tkowy medalik ?w. Florian osobisty patron
  ??cznik - awers Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski
  rewers JPII - Papie? Polak
 • kolor - czer? grafitowo stalowa
 • d?ugo?? - 18 cm
 • materia? - kamie? hematyt 10 mm / ?a?cuszek posrebrzany
 • mocowanie - miniaturowy karabi?czyk - daje mo?liwo?? zapi?cia r?a?ca w dowolnym miejscu
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Doskonale mie?ci si? w ma?ej kieszonce i portfelu - mo?na go wygodnie nosi? przy sobie, wozi? w samochodzie, zawiesi? w ulubionym miejscu, obdarowa? kogo? bliskiego.

Zamwienia detaliczne - 11,80 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F013
ZNACZEK PINS OSP
 • wizerunek - Perfekcyjne odwzorowanie logo Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP.
  Znaczek w klap? z bardzo praktycznym zapi?ciem.
 • wielko?? - 2,0 cm x 2,0 cm
 • materia? - mosi?dz wybijany z pe?nej matrycy z najdrobniejszymi szczeg?ami
 • mocowanie - trzpie? gwintowany 3 mm zakr?cany nakr?tk?
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 7,00 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw

F014
ZNACZEK PINS PSP
 • wizerunek - Perfekcyjne odwzorowanie logo Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.
  Znaczek w klap? z bardzo praktycznym zapi?ciem.
 • wielko?? - 1,5 cm x 1,8 cm
 • materia? - mosi?dz wybijany z pe?nej matrycy z najdrobniejszymi szczeg?ami
 • mocowanie - trzpie? gwintowany 3 mm zakr?cany nakr?tk?
 • opakowanie - plakieta z okazjonalnym nadrukiem / modlitw? w transparentnej folii.
Zamwienia detaliczne - 7,00 z? szt. brutto
Zamwienia hurtowe - cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od zamwionej ilo?ci oraz indywidualnych wymogw